forex trading logo

Форма за входHome Проекти и партньорства Иновации в действие
НП "Иновации в действие" ПДФ Печат Е-мейл
ДЕЙНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО НП,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” 2023 ГОДИНА

Ученици и учители от три училища гостуваха в ОУ “Любен Каравелов” - Русе в периода 27.04.-29.04.2023 г. по Национална програма “Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри училищни иновации”.
През тази учебна година иновативното партньорско училище е ОУ “Цар Симеон I” - Варна, а другите две училища в групата са ОУ “Константин Арабаджиев” - Варна и СУ “Христо Ботев” - Лозница.
През трите дни на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновативните процеси във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики, както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси.
В първия ден гостите бяха посрещнати по традиция с хляб и сол и пред тях бе представена кратка музикална програма. По-късно в учителската стая г-жа Николаева, директор на училището,  представи екипа, а г-жа Стоилова запозна гостите с иновационните процеси в училището. В представянето се включи и г-жа Илка Тотева, която  сподели добри практики в проектно базираното обучение в начален етап. Вечерта завърши с работна вечеря, където в неформална среда учители и ученици дискутираха по различни проблеми, касаещи новостите в учебния процес.
На втория ден гостите присъстваха в учебен час по Роботика и програмиране, където г-жа Маргарита Стоилова и г-жа Боряна Борисова заедно с ученици от IV клас проведоха урок с LEGO на тема “Голямото приключение в пустинята”.
По-късно учители и ученици от гостуващите училища  наблюдаваха STEAM урок с micro:bit на тема “Програмируеми устройства в грижа за нашето здраве” в III клас под вещото ръководство на г-жа Мира Найденова.
Третият урок, който демонстрираха каравеловци беше интердисциплинарен по модела 1:1. По темата “Грозно ли е грозното патенце” учениците се справиха с разнообразните интерактивни задачи  поставени от г-жа Светла Тодорова, учител по БЕЛ и госпожа Анелия Неделчева, учител по КМИТ като показаха завидни умения за работа с мобилна техника при създаване на съдържание.
Учениците от гостуващите училища бяха включени и в трите урока и по-късно изказаха своите добри впечатления от нашето училище, учителите и учениците ни.
В последния ден на мобилността гостите имаха възможност да се разходят и да се запознаят с богатото културно - историческо наследство на град Русе.
По време на мобилността бе осъществен мониторинг от страна на РУО - Русе, като експертите успяха да наблюдават и да се включат в значителна част от дейностите.


Обмен на добри практики по НП "Иновации в действие" в ОУ "проф. Марин Дринов" - гр. Панагюрище
От 06.06.2022 г. до 08.06 .2022 г. учители и ученици от ОУ “Любен Каравелов” гостуваха в иновативно ОУ „Проф. Марин Дринов ” – Панагюрище, където се осъществи мобилност по НП „Иновации в действие“,  насочена към обмен и популяризиране на добри практики.
Срещата се осъществи с участието на представители от четири училища: иновативно ОУ „Проф. Марин Дринов ” – Панагюрище, ОУ “Любен Каравелов” - Русе, иновативно ОУ „Валери Петров“ гр. Плевен, и ОУ „Васил Левски“ с. Бойница. Директорът на училището, г-жа Екатерина Футекова, запозна присъстващите с историята и традициите на училището ни. Г-жа Богдана Шишкова, заместник-директор, презентира иновацията на ОУ „Проф. Марин Дринов“. Учителите от училището-домакин, заедно със свои ученици, представиха дейности в STEM център „Знание в действие“.
На 7 юни 2022 г. програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока.
Ученици от 3а клас, с помощта на техните  учители Соня, проведоха в Историческия музей интердисциплинарен урок на тема „Пътят към свободата“, който обхващаше учебните предмети БЕЛ, математика, човек и общество и музика. Децата показаха умения за работа в екип и изпълниха интересни интерактивни задачи.
С учениците от 6в клас се проведе интердисциплинарен урок на тема „Виртуално музикално пътешествие“. Децата  демонстрираха много знания и умения по учебните предмети география и икономика, информационни технологии и музика.
На 8 юни 2022 г. в  STEM лабораторията се проведе интердисциплинарен урок в 6а клас Мисия "Сървайвър“. В урока умело бяха преплетени учебните предмети математика, човек и природа, география и икономика. Учителите представиха нови подходи и иновативни методи, провокираха активност и интерес у учениците. Гост на урока бе г-жа Ива Гигова - старши експерт  по приобщаващо образование в РУО – Пазарджик.
В края на мобилността учителите споделиха своите впечатления и мнения от наблюдаваните дейности.


Обмен на добри практики по НП "Иновации в действие" в ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен
В периода 1 – 3.06. 2022 г. ученици и учители от ОУ "Любен Каравелов" посетиха иновативното училище ОУ „Валери Петров“, което бе домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“. В срещата участваха партньорски екипи /учители и ученици/ от ОУ „проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище, ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Русе и ОУ “В. Левски“, с. Бойница, обл. Видин. Целта на срещата беше обмен на иновативни и добри практики, стимулиращи активното учене и откривателство, широкото използване на възможностите на информационните технологии и роботиката в обучението. През първия работен ден от срещата екипът на ОУ „Валери Петров“, гр. Плевен посрещна представителите на партньорските училища на територията на Регионален исторически музей, гр. Плевен. За добре дошли гостите бяха приветствани от директора на ОУ „Валери Петров“ г-жа Ирен Димитрова и поздравени с емоционална програма от талантливи ученици на училището домакин. Работната среща продължи с приключенска образователна игра за учениците от четирите училища в двора на музея, а учителите споделиха успешни педагогически практики, идеи и подходи от работата по Национална програма „Иновации в действие“. През втория ден на срещата работата продължи в ОУ „Валери Петров“. За учениците бяха организирани работни ателиета с учители от училището домакин. В същото време техните преподаватели обсъждаха потребностите на съвременните деца от общуване, самоизразяване, свобода и творчество и как учителите да предложат подходи и практики, които да ги въвлекат в учебен процес, който да ги мотивира и ангажира. Обучение, центрирано към ученика и формиране на компетентности, насочени към бъдещето, бяха основните цели на представените успешни практики за включване на роботиката в обучението на най-малките ученици и възможностите на облачните технологии за организиране и оптимизиране на учебния процес. Съвместната работа на училищата партньори продължава. Националната програма „Иновации в действие“ предоставя възможност на учители и ученици от различни училища и населени места в България да споделят добри практики, да обсъждат проблеми и решения, свързани с обучението, да споделят своите успехи и удовлетвореност с цел повишаване на мотивацията, съзнателното и творческо участие на учениците в образователно-възпитателния процес, повишаване на резултатите и превръщане на училището в желана територия.


ДЕЙНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО НП,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” 2021 ГОДИНА
ВИДЕО
От 31.05.2021 г. до  02.06 .2021 г. в ОУ „Любен Каравелов” - Русе се осъществи мобилност по НП „Иновации в действие“ под мотото „Заедно в промяната“.  Мобилността бе насочена към обмен и популяризиране на добри практики между иновативно ОУ „Любен Каравелов“ - Русе, иновативно СУ „Васил Левски”- град Троян и СУ „Йордан Йовков” – гр. Русе.
В следобедните часове на 31 май 2021 година каравеловци  посрещнаха гостите в училището по стар български обичай. След това г-жа Веселка Николаева, директор на училището,  им представи педагогическия колектив и ги запозна с историята и традициите на училището.
На импровизираната кръгла маса в учителската стая г-жа Маргарита Стоилова, заместник- директор, представи иновацията на ОУ “Любен Каравелов” и  разказа как се е стигнало до решението да се въведат облачните технологии в образователния процес.  Срещата продължи с  презентация, чрез която г-жа  Анелия Неделчева,  ръководител направление ИКТ, показа и обясни как успешно се използват инструментите на Google Workspace в учебния процес и в ОРЕС.  Гостите се включиха в дискусия, зададоха въпроси  и споделиха своя опит,  а накрая получиха рекламни брошури  и други подаръци, свързани с иновацията.
На 1 юни  2021 г. програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока и лекция за проектно базираното обучение в ОУ “Любен Каравелов”. Учениците от VI а клас и техният учител г-н Мартин Методиев показаха нагледно в открития урок по предмета  “Човекът и природата” как се работи в екип с помощта на новите хромбуци и облак технологиите . Урокът бе разработен и демонстриран с помощта на приложението Mozabook classroom  и интерактивен дисплей. Във връзка с темата “Жизнени процеси при човека” бяха показани 3D модели и интересни анимации, а нашите шестокласници и учениците от другите училища, които активно се включиха в учебния процес, отговориха на поставените въпроси и изпълниха интересни интерактивни задачи.
За следващия открит урок участниците в мобилността се преместиха в компютърния кабинет, където госпожа Нели Тунева показа задно с ученици от втори клас интересен интердисциплинарен урок. По време на учебния час, използвайки софтуер ИТИ 2, те  преговориха и приложиха на практика знанията си по математика.  Демонстрираха отлични умения за въвеждане и форматиране на текст на български и английски език. Бяха поставени в ситуации от реалния живот, в които да използват  наученото   по математика, английски език  и уменията си в областта на информационните технологии. Учениците показаха не просто технически умения и познания, а и как те могат да бъдат ползотворни  в ежедневната им учебна работа.
Обмяната на добри практики продължи с лекцията за дизайн мисленето, която изнесе  г-жа Илка Тотева, старши учител в начален етап, Участниците в срещата бяха впечатлени от интересните подходи, които се прилагат в училището при проектно базираното обучение. Денят завърши с работна вечеря, където участниците от трите училища продължиха с дискусии за това как иновациите имат своето място в учебния процес и какви са ползите от тях.
В последния ден от мобилността на  2.06.2021 г. госпожа Снежана Иванова, старши учител в начален етап, проведе открит иновативен урок по математика в IV в клас под мотото “Когато миналото среща бъдещето” . Урокът на тема  „Геометрични задачи“ предложи различен образователен подход за усъвършенстване на математическите умения чрез иновативни методи на преподаване и учене, представи модели за прилагане на дизайн мислене в обучението по математика.
Учениците пътуваха в различни епохи на българското образование, като началото беше от класа на даскал Неофит в първото светско училище в Габрово. В стаята беше подреден кът с възстановка на взаимно училище, където бяха показани писане върху пясък, дъска с калем, Рибния буквар, взаимоучителни таблици, специални табелки - кавалери с надписи "мъдър", "покорен", "благочинен", "внимателен", "прилежен".
Децата от миналото четоха на съвременните си другарчета части от своя предмет „Поучения“. След това учениците „прелитаха“ с Google Earth до съвременния свят на модерните технологии в образованието. Пътят на децата беше показан с работа в Google Meet, Google classroom, Kahoot!, Wordwall,  Genially, Kaн Академия.
Малките математици работиха по урока в учебника си по нетрадиционен начин. Учениците, които бяха на гости от другите училища, седнаха при класа. Разделиха се в екипи, задачите решаваха на постери, а не в тетрадки. Беше демонстриран методът дизайн мислене, който изисква постоянно да променяш средата около себе си, воден от емпатия към другите и креативно решаване на проблеми.
Гостите наблюдаваха работата на класа в Кан Академия, заданията, които са направени, и индивидуалното оценяване на потребностите на всяко дете.
2-ри юни е ден за памет, ден за герои! По програма "Иновации в действие" ученици от VII а клас, под ръководството на г-н Деян Стайков, заместник-директор и учител по история и цивилизации, изнесоха интердисциплинарен  урок в Регионалния исторически музей. Урокът бе с тема “Втори юни - помнѝ  историята, помнѝ  Апостолите на Свободата”. Учениците чрез своите проекти, които предварително бяха създали в облака с помощта на приложенията Google Slides и Google Earth, демонстрираха знания и умения по история, информационни технологии и български език. Накрая на урока г-н Стайков сподели със седмокласниците тест във вид  на Google формуляр, който учениците решиха от своите телефони.
По време на тридневната мобилност по НП “Иновации в действие” освен участието в кръгли маси, работни срещи и дискусии,  участниците посетиха културни институции и емблематични места  в гр. Русе. В къщата музей “Никола Обретенов” г-н  Стайков изнесе интересна лекция, свързана с героичното минало на гр. Русе.
Резултатите от проведените мероприятия доказват, че иновациите имат място в учебния процес. Те провокират креативността и творческите изяви на учители и ученици и са възможност за добро партньорство и сътрудничество между училищата в страната.
В периода от 07.06.2021г. до 10.06.2021г. Иновативно ОУ „Любен Каравелов” - Русе бе на работно посещение по НП “Иновации в действие“. Целта бе насочена към обмен, популяризиране на добри практики и споделяне на педагогически опит с Иновативно СУ “Васил Левски“- гр. Троян.
В рамките на мобилността бяха наблюдавани следните иновации:
- открити занимания с ученици от иновативните паралелки от 6. клас в градската пречиствателна станция и ВЕЦ – Черни Осъм;
- открито занимание с учениците от иновативните паралелки от 6. клас във ВЕЦ – Черни Осъм;
- практическо занимание “Природа и технологии” с иновативните паралелки – 7 клас;
- “Академия за иноватори” – интегриран урок по ИТ и Човекът и природата;
- “Попитахме 100 човека” – игра, провеждаща се чрез методите на ИТ;
- урок на тема: Програмируеми платки: Micro:bit и Makey Makey
Богатата културна програма на колегите ни очарова със съхранените традиции и обичаи в гр. Троян, съчетани с новаторски идеи и творчество.
В Троянския манастир бяхме топло посрещнати от отец Стефан, който развълнува учители и ученици с мъдрите си слова, с които докосна и отвори умовете и сърцата ни за Доброто! Усещането за тази незабравима среща в Троянската обител остави траен отпечатък у нас.


НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"
НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"
"Иновации в действие"  - 2019-2020 учебна година
Дейностите по  НП „Иновации в действие“ продължиха с тридневното гостуване на група ученици и учители от ОУ „Любен Каравелов“  в иновативното бургаско училище „Климент Охридски“. На 25 ноември 2019 г. любезните домакини честваха своя патронен празник. Гостите от ОУ „Любен Каравелов“  - Русе и СУ „Никола  Й. Вапцаров“ – гр. Генерал Тошево бяха посрещнати с хляб и сол. а по-късно присъстваха  на три иновативни урока. Те имаха възможността да разгледат  материалната база на училището, след което  участваха в конференция, където представителите от трите училища споделиха своя опит и добри практики. Празникът завърши с тържествен концерт на фолклорен ансамбъл „Звездички“,  в операта на гр. Бургас.
Анелия Неделчева, РН ИКТ в ОУ „Любен Каравелов“, Русе
Иновативен урок по информационни технологии в ОУ "Любен Каравелов"


На 12.11.2019 г. в ОУ „Любен Каравелов” – Русе бе демонстриран иновативен урок по информационни технологии . Инициативата бе част от честванията, посветени на патронния празник на училището, и се реализира по Национална програма „Иновации в действие”. На открития урок госпожа Анелия Неделчева, ръководител направление ИКТ и учител по информационни технологии, показа как изглежда една виртуална класна стая и как се работи в облачното пространство. Гости на инициативата бяха ученици и учители от едно иновативно и едно неиновативно училище. Това са съответно ОУ „Св. Климент Охридски” – Бургас и ОУ „Васил Априлов” – Варна.
По време на урока седмокласници от училището показаха как независимо от мястото и времето, учениците могат да участват в учебния процес. Часът премина успоредно в две учебни стаи. С помощта на видеоконферентна връзка и споделен екран, госпожа Анелия Неделчева представи учебното съдържание и задачите на учениците.
Иновацията дава възможност дори и на отсъстващите ученици да участват в часа.  Учениците в двата кабинета работиха  заедно върху общ, споделен в училищния облак, документ. Окончателният резултат от съвместната им работа бе презентация, която беше показана на гостите.
Анелия Неделчева, РН ИКТ
Хепънинг в ОУ „Любен Каравелов“ - Русе

„Нашето училище е цветно, весело и забавно!” Това доказаха всички ученици , които участваха в хепънинга, по повод Патронния празник на ОУ „Любен Каравелов”.
Дворът се превърна в цветен пъзел от рисунки, песни, танци и музикални изпълнения.
Събитието беше открито с индивидуални изпълнения на ученици от училището.
Асфалтът „оживя” от тебеширите на малките художници. Децата от клуб „Живопис” нарисуваха най-дългата рисунка на двора, а големите ученици рисуваха своите мечти с боя на триптих.
Първокласниците поздравиха гостите и участниците с песен. Масовият зумба танц донесе много емоции, усмивки и забавление.
Най-добрите рисунки и снимки от конкурса „Моят град, моето училище, моята мечта” бяха отличени, а Директорът на училището г-жа Веселка Николаева връчи наградите на участниците.
Автор: Снежана Иванова
12.11.2019 г.
Проектобазиран урок на тема „Любен Каравелов: творецът-революционер“

На 12.11.2019 год. в Регионален исторически музей – Русе, се проведе проектобазиран урок под наслов „Ученици обучават връстници“. Той бе част от традиционните „Каравелови дни“, посветени на патронния празник на училище „Любен Каравелов“.

В него се включиха ученици от VI „в“ клас, които влязоха в ролята на учители. Методите, които бяха използвани в хода на урока са: сценарий, презентация с предимно снимков материал, рецитал на стихотворението „Хубава си, моя горо“ и пиеса по повестта „Маминото детенце“. За получаване на обратна връзка, бе използвана анкета, съставена с помощта на Google формуляри. В края на учебния час резултатите бяха обявени и систематизирани чрез таблица.
Автор: Мария Николова
„Събиране и изваждане до 1000 без преминаване“.
На 13.11.2019 год. в III-ти „а“ клас бе проведен урок по математика, с тема „Събиране и изваждане до 1000 без преминаване“.

Той беше проведен със ситемата „Един компютър, много мишки“ и приложението Learning Apps. Това е онлайн платформа с интерактивни модули, която позволява да се създават упражнения и тестове според индивидуалните особености на учениците. Така децата по атрактивен и забавен начин успешно усвоиха учебното съдържание.

Автор: Мария Николова
Открит урок по математика в ОУ „Любен Каравелов“

На 8.11.2019 г. се проведе открит иновативен урок по математика на тема: „Обем на цилиндър“ в VI „б“ клас, изнесен от г-жа Елеонора Николова. Събитието е част от проекта: „Иновативно училище“ и бе уважено от г-жа Диана Миланова- старши експерт по математика и училищното ръководство в областта.
Урокът започна атрактивно с актуализиране на необходимите знания - цилиндър, формулата за обем на призма и мерни единици чрез облачна технология Kahoot. Представи се идеята за граничен преход чрез използване на динамичен чертеж (софтуер –GeoGebra) с цел максимално да се онагледи  процесът – нарастване на броя на страните и намаляването на тяхната дължина, т.е. доближаването на лицето на правилния многоъгълник до лицето на кръга.
Задачите от урока се онагледиха чрез презентация на Power Point.
Домашната работа се постави във виртуалната класна стая, като ще се поощрят първите вярно изпратени решения. С домашното се цели не само да се затвърди формулата за обем на цилиндър, но  и да се подтикнат учениците да изследват геометрични тела и да предлагат те задачи.
Автор: Мария Николова

 

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 112 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Официален рекорд на Гинес

 

10474,30 МЕТРА МАРТЕНИЦА ИЗПЛЕТОХА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

 

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.