forex trading logo

Форма за входСъобщение ПДФ Печат Е-мейл

ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО към ОУ „Любен Каравелов“ „Бъдеще за децата ни“


Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел УН към ОУ

„Любен Каравелов“ „Бъдеще за децата ни“ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ

свиква общо събрание на 13 (тринадесети) март 2023г., в 18:00 часа, в

гр.Русе, ул. „Велико Търново“ 19 при следния

Дневен ред:

1. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

2. Предложение за закупуване на нова копирна машина от

настоятелството

3. Разни.

Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат

участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.27, изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание

ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия

дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на УН: Симеон Симеонов


 

СЪОБЩЕНИЕ - КОЛЕДЕН БАЗАР

 


 

График

за провеждане на дейностите през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план в ОУ «Любен Каравелов» - Русе, както следва :

Извънкласни проектни дейности; Занимания с ученици с необходимост от наваксване на учебен материал и компенсиране на дефицити /задължителни само за тези ученици/; Извънкласни занимания по интереси / спортни дейности, посещения на културни институции, занимания на клубовете по интереси/.

Провеждането на дейностите да се осъществява от 8:30ч. до 11:30ч. в периода:

I-III клас от 01.06.2021г. до 23.06.2021г.

IV-VI клас от 17.06.2021 до 30.06.2021г.

Дейностите да се реализират в училищна или извънучилищна среда съобразно и доколкото противоепидемичните мерки позволяват.

Заповед

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 9 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Longman competition

От три години ОУ „Любен Каравелов“ е част от Pearson society schools. Всяка година под егидата

на тази общност се провежда националното състезание по английски език Longman competition.

Тази година училищният кръг се проведе на 09.03.2022 г. в нашето училище. Писменният изпит по

английски език се състои от две части – два текста за слушане с разбиране и два текста за четене с

разбиране, което е по модел на сертификатните изпити на Cambridge University. Своите

умения и знания по английски език показаха 27 участника от нашето училище, разпределени в

четири езикови нива. Състезанието се организира и проведе от г-жа Даниела Симеонова – старши

преподавател по английски език в прогимназиален етап на обучение. Класирането за националния

кръг се очаква в края на месец март тази година. На всички ученици пожелаваме успех!


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.