forex trading logo

Форма за входHome Училищен живот Иновативни практики
Иновативни практики - архив ПДФ Печат Е-мейл

 

“Обърната класна стая” в ОУ “Любен Каравелов”

За много учители по света методът „Обърната класна стая“ вече не е новост, а добре работеща практика.

„Обърната класна стая“ е педагогически модел, при който – за разлика от традиционното обучение – учениците разглеждат новия учебен материал извън клас. Обикновено това се случва, като учениците сами се запознават с учебното съдържание от няколко източника, включително и видеоклипове, които са подбрани от учителя.

Нещо повече, активностите, класически завършвани в час, сега се завършват от учениците в удобно за тях време.

Времето в клас на следващия ден се използва за по-добро усвояване на новите знания чрез различни стратегии като дискусии, допълнителни упражнения, решаване на казуси, изготвяне на презентации и проекти и др.

От началото на месец ноември четвъртокласниците започнаха своето проучване по темата първо в интересните за тях енциклопедии. През месец декември насочиха вниманието си към видеоклипове и информация от интернет. След коледната ваканция те представиха своите проекти и макети и в часа споделиха факти, които са ги впечатлили най-много. Представени бяха и презентации по темата. Насладихме се на впечатляващи представяния, които са резултат от работата ни по проекта „Дизайн мисленето в образованието“. В него децата три години се учиха да представят пред аудитория своите продукти и да защитават тезите си аргументирано. Гордеем се с постигнатите резултати!

Подходът помага на обучаващите се да разберат темата правилно и да се справят с нея с лекота, а не просто да научат наизуст въпроси, чиито отговори след това само да възпроизведат на тестовете.

Представяме ви снимки от изложбата, която подредихме, за да се насладите на знанията и уменията на едни невероятни деца!

Автор: Илка Тотева
Януари 2022

 

 


 


 

Използване на виртуална класна стая  в ОУ “Любен Каравелов” - Русе  в час по география и икономика. Видео

На 17 април 2019 година в училище „Любен Каравелов“ се проведе иновативен интердисциплинарен урок по география и икономика и информационни технологии. Гости на събитието бяха д-р Д. Ангелова, специалист по методи на обучението по география и в департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет,  инспектори от РУО – Русе и учители по география и икономика от русенски училища и други.

От учебната 2017/2018 година училище „Любен Каравелов“ , гр. Русе е със статут на иновативно. Целта на иновацията е приложение на облак технологиите в училище

Под вещото ръководство на своите учители – г-жа Миглена Кисьова, учител по география и икономика и г-жа Анелия Неделчева, учител по информационни технологии, учениците от 7.Б клас показаха как реално се случва това с помощта на виртуална класна стая – Google classroom. Седмокласниците работиха с лаптопи в екип и създадоха обща презентация в облака на тема „Природни картини на България“, използваха споделени ресурси и материали. На голям монитор ученици, учители и гости наблюдаваха екипната работа на трите отбора „Географи – изследователи“, „Географи – критици“ и „Географи – предприемачи“.

От две години в училището се използва G suite for Educationе – това е пакет от продукти, базирани на облак, които помагат за подобряване на комуникацията, използване на иновативни технологии от всяко място и на всяко устройство. Това позволява да се работи по-интелигентно и да се фокусира върху това, което наистина има значение. G suite for Educationе включва поща, диск, класна стая, документи, листи, слайдове, сайтове, календар и поддръжка от Google за обучение. Включването на новите иновативни методи и подходи в урочната работа повишава мотивацията на учениците, тяхната активност и внимание в час.

Попълнената от учениците в края на часа анкета за самооценка е индикатор за личната удовлетвореност от постигнатите резултати и екипната работа в облака!

Автор: А. Неделчева 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 20 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Longman competition

От три години ОУ „Любен Каравелов“ е част от Pearson society schools. Всяка година под егидата

на тази общност се провежда националното състезание по английски език Longman competition.

Тази година училищният кръг се проведе на 09.03.2022 г. в нашето училище. Писменният изпит по

английски език се състои от две части – два текста за слушане с разбиране и два текста за четене с

разбиране, което е по модел на сертификатните изпити на Cambridge University. Своите

умения и знания по английски език показаха 27 участника от нашето училище, разпределени в

четири езикови нива. Състезанието се организира и проведе от г-жа Даниела Симеонова – старши

преподавател по английски език в прогимназиален етап на обучение. Класирането за националния

кръг се очаква в края на месец март тази година. На всички ученици пожелаваме успех!


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.