forex trading logo

Форма за входHome
Иновативни практики ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

STEAM ОБУЧЕНИЕ В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - РУСЕ

 

На 15 март 2022 г. по инициатива на г-жа Анелия Неделчева, ръководител направление ИКТ в ОУ “Любен Каравелов”,   бе проведен STEAM базиран урок със седмокласници от училището. Нетрадиционният урок демонстрира достигането на нов етап в дигиталната трансформация на училищното образование. STEAM най-общо казано са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети, в зависимост от буквите, които се съдържат в абревиатурата, а именно: Science, Technology, Engineering, (A)rt, Mathematics. Интердисциплинарният урок е в резултат на една предварителна подготовка на учениците в часовете по информационни технологии, изобразително изкуство  и технологии и предприемачество. От началото на месец март по тези предмети децата трупаха знания, касаещи работата им с различни графични редактори, видове дизайн, изработка на скици, основни принципи на рекламата и умения свързани с предприемачеството.

За да наблюдават и оценят работата както на преподавателя, така и на възпитаниците на учебното заведение, в модерната класна стая присъстваха директорът  на училището -жа Веселка Николаева, заместник директорите - Маргарита Стоилова и Деян Стайков,  учители в ролята им на жури и др. Специален гост на урока беше началникът на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе Таня Тодорова.

В началото на урока им  бе поставена задача за изготвяне на проект за дизайн на юношеска стая, който да включва ръчно изработена схема, фронтален 3D изглед на обзаведена стая, бюджет за реализиране на проекта, както и лого на екипа. Предварително учениците се бяха разпределили в  екипи, а всеки изпълняваше различна роля - проектант, интериорен дизайнер, икономист и графичен дизайнер за реклама. По време на работата си върху проектите  те използваха мобилни устройства - хромбуци  и училищните си акаунти в Google Workspace. Някои от необходимите ресурси за реализация на задачата децата намериха в споделен в облака екипен диск, а готовите проекти качваха   в споделените за целта папки.  Работейки по този начин те използваха знанията си по математика, английски език, изобразително изкуство, информационни технологии, технологии и предприемачество. Учениците успешно се справиха с поставената задача, създавайки съдържание. Техните учители -г-жа Неделчева, г-жа Каламерова и г-жа Борисова бяха за тях ментори и  мотиватори, а не просто транслатори на знания.

Екипната работа и смисленото използване на дигитални технологии по време на часа ангажира и мотивира участието на всички ученици.

Екипите се представиха и защитиха своите проекти  пред гостите, журито и класа с помощта на Google презентации.

Накрая на часа учениците попълниха Google формуляр с въпроси за самооценка, където почти всички изразиха своята положителна оценка за урока и възможността да работят с хромбук.

Най-добрите дизайнери и предприемачи получиха грамоти и поздравления от г-жа Николаева, директор на училището.

Този нетрадиционен час показа, че проектно базираното обучение, екипната работа и използването на ИТ в обучението развиват ключови компетенции, необходими за 21 век, а именно: критично мислене, умения за сътрудничество, иновативност и креативност и комуникационни умения.

Реализирайки поставените задачи, децата се докоснаха до интересни и съвременни значими професии, което пък от своя страна ще им помогне да направят своя избор на училище след седми клас.

 


STEAM базиран урок с третокласници

На 4 май 2022 г.  в ОУ “Любен Каравелов”,   бе проведен STEAM базиран урок с третокласници от училището. STEAM  са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети /Science, Technology, Engineеring, Art, Mathematics/. Интердисциплинарният урок е  резултат на  предварителна подготовка на учениците в часовете по английски език на група по интереси „Играя и уча на английски език“ и  „Роботика“. Обучението по роботика на тази група се води от госпожа Мирослава Найденова и се осъществява в  нашето училището във взаимодействие с ЦПЛР/ЦУТНТ/ – Русе. Групата по интереси „Играя и уча на английски език“е ръководена от г-жа Нели Тунева. В тези часове третокласниците работиха върху проблема  „Един различен начин на учене на думите от английски език“. Сформираните екипи разработиха две настолни игри за проверка и за самопроверка  с лексика на тема „Облекло и аксесоари“. В реализацията им те показаха и надградиха знания и умения от областта на математиката, английския език, изкуство. В часа по роботика задачата беше свързана със създаването на код, пресъздаващ идеята  на настолните игри, превръщайки ги в програма за игра с няколко играчи или за самопроверка. Създадените от децата  игри бяха тествани на microbit платки. Учениците ентусиазирано представиха своите оригинални решения и в Microbit симулационна среда.

В края на часа участниците попълниха формуляр с въпроси за самооценка, където почти всички изразиха своя  положителен резултат и  мнение за урока.

Тези нетрадиционни часове показаха, че проектно базираното обучение, екипната работа и използването на ИТ в обучението развиват ключови компетенции, необходими за 21 век, а именно: критично мислене, умения за сътрудничество, иновативност и креативност и комуникационни умения.

 


 

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

На 12 април 2022 г. в ОУ “Любен Каравелов” в партньорство с  Центъра за творческо обучение се проведе демонстративна сесия на тема "STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education".

Учениците от трети клас решаваха проблеми, демонстрираха творчество, сътрудничество и умения за критично мислене с помощта на госпожа Маргарита Стоилова в ролята на техен ментор. Откриха как науката реално влияе на ежедневието. Показаха как LEGO® Education може успешно да се внедри в учебната дейност.

Гостите на събитието - директори и преподаватели се запознаха с различните възможности при използване на комплектите на LEGO® и създаването на учебно съдържание, базирано на подходите “учене чрез правене” и “учене чрез игра”.

През следващата учебна година ОУ “Л. Каравелов” ще се въведе LEGO® програмирането в часовете за Факултативна избираема подготовка в четвърти клас.

Ние, учителите, се надяваме това да мотивира учениците да развият своите социални и емоционални умения, да ги направи успешни в часовете по СТЕМ, за да реализират пълния си потенциал от дигитални умения.


Роботика с micro:bit

В ОУ „Л. Каравелов“ стартира обучение по програма „Роботика с micro:bit”, разработена от доц. Захариев и доц. Христов - преподаватели от Русенски университет, в катедра „Телекомуникации“. Под ръководството на г-жа Нели Тунева и г-жа Мира Найденова, учители в начален етап, се обучават две групи ученици от трети клас. Занятия са практически и дават на учениците възможност да се упражняват чрез симулационни инструменти  в реална среда. Обучението е базирано на блоково програмиране и използване на микроконтролери „micro:bit“ и роботизирани платформи „micro:maqueen“. Инициативата е в съответствие с политиката на МОН за въвеждане на STEM обучение в образователния процес  и се реализира с подкрепата на община Русе за въвеждане на занятия по роботика за учениците от 3-ти и 4-ти клас.

 


 

МОТИВАЦИЯ, АНГАЖИРАНОСТ, КРЕАТИВНОСТ ПО МОДЕЛА 1:1 В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Образователната среда на модела 1:1 се прилага все по-интензивно в урочната дейност на 5.А и 5.Б клас в ОУ “Любен Каравелов” - Русе. Децата проявяват висока активност, повишена мотивация, добро взаимодействие с учители и съученици.  С помощта на  новите ИКТ технологии, екипна работа  и  учене чрез правене, те развиват ключови компетентности на XXI век. Ръководството на училището отправя своята благодарност към учителите от прогимназиален етап, за усилията, които полагат, за да бъде обучението в часовете интересно, забавно, смислено и интерактивно.

 

 


 

 

Седмица на книгата в 3 клас


Всеки от детството си взел е,

нещичко из пътя да му свети.

Може съкровената си цел,

може би обичани куплети.

Може само приказка една,

но и тя за цял живот му стига.

 

Премина една вълнуваща, пъстра и вдъхновяваща седмица посветена на книгите, знанието и любовта към тях с третокласниците от ОУ „Любен Каравелов“.

В седмицата на проектни и творчески дейности на тема „Няма по-верен приятел от книгата“ учениците се включиха в различни инициативи: антискучно четене, посещение на куклен спектакъл, изложба, документален късометражен филм, като събираха различна информация, изследваха интересни факти, подготвяха материали.

Всеки ден от седмицата започваха с мисъл, посветена на книгата и четенето, а в междучасията с книжка в ръка и поглъщаха жадно различни истории. Подготвиха и подредиха изложба с книжки изработени през седмицата, постери и илюстрации с любими герои от литературни произведения.

 

Учениците разбраха, че книгите са нашите най-верни приятели, най-мъдрите наши съветници и най-търпеливите ни учители.

 


 


СТАРТИРА МОДЕЛЪТ 1:1

В ОУ “Л. Каравелов” учениците от пети клас направиха първите стъпки за стартиране на образователния модел 1:1. С помощта на своите учители Анелия Неделчева и Боряна Борисова разбраха какво е хромбук, какви са преимуществата на устройството. Заедно работиха върху споделени документи, търсиха информация и я систематизираха.

Очакват ги още много открития - виртуалната и добавена реалност, Google експедиции в света на историята, науката и изкуството, без да напускат класната стая. Учителите ще бъдат “водачи” в света на непознатото, а учениците - автори на учебно съдържание.

 


 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАН УРОК “АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ”

Учениците от VI “б” клас при ОУ “Любен Каравелов” взеха участие в проектно базиран урок на тема “Априлско въстание - историята оживява”.

Във фоайето на училището бе организирана изложба с проекти, изработени от децата, автентични оръжия, черешово топче, прибори и приспособления, използвани от българските революционери, както и пушки и ятагани на османците.

Шестокласниците засегнаха теми, свързани с подготовката на въстанието, осуетена от предателство и османските власти, избухването, потушаването му и историческото значение на събитията.

Децата се сблъскаха и с интересно предизвикателство - да подредят пъзел с изображение, представящо освещаването на знамето в Панагюрище на 22 април 1876г.

Автор: Мария Никоолова

 


 

 


“Обърната класна стая” в ОУ “Любен Каравелов”

За много учители по света методът „Обърната класна стая“ вече не е новост, а добре работеща практика.

„Обърната класна стая“ е педагогически модел, при който – за разлика от традиционното обучение – учениците разглеждат новия учебен материал извън клас. Обикновено това се случва, като учениците сами се запознават с учебното съдържание от няколко източника, включително и видеоклипове, които са подбрани от учителя.

Нещо повече, активностите, класически завършвани в час, сега се завършват от учениците в удобно за тях време.

Времето в клас на следващия ден се използва за по-добро усвояване на новите знания чрез различни стратегии като дискусии, допълнителни упражнения, решаване на казуси, изготвяне на презентации и проекти и др.

От началото на месец ноември четвъртокласниците започнаха своето проучване по темата първо в интересните за тях енциклопедии. През месец декември насочиха вниманието си към видеоклипове и информация от интернет. След коледната ваканция те представиха своите проекти и макети и в часа споделиха факти, които са ги впечатлили най-много. Представени бяха и презентации по темата. Насладихме се на впечатляващи представяния, които са резултат от работата ни по проекта „Дизайн мисленето в образованието“. В него децата три години се учиха да представят пред аудитория своите продукти и да защитават тезите си аргументирано. Гордеем се с постигнатите резултати!

Подходът помага на обучаващите се да разберат темата правилно и да се справят с нея с лекота, а не просто да научат наизуст въпроси, чиито отговори след това само да възпроизведат на тестовете.

Представяме ви снимки от изложбата, която подредихме, за да се насладите на знанията и уменията на едни невероятни деца!

Автор: Илка Тотева
Януари 2022

 


 

Използване на виртуална класна стая  в ОУ “Любен Каравелов” - Русе  в час по география и икономика. Видео

На 17 април 2019 година в училище „Любен Каравелов“ се проведе иновативен интердисциплинарен урок по география и икономика и информационни технологии. Гости на събитието бяха д-р Д. Ангелова, специалист по методи на обучението по география и в департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет,  инспектори от РУО – Русе и учители по география и икономика от русенски училища и други.

От учебната 2017/2018 година училище „Любен Каравелов“ , гр. Русе е със статут на иновативно. Целта на иновацията е приложение на облак технологиите в училище

Под вещото ръководство на своите учители – г-жа Миглена Кисьова, учител по география и икономика и г-жа Анелия Неделчева, учител по информационни технологии, учениците от 7.Б клас показаха как реално се случва това с помощта на виртуална класна стая – Google classroom. Седмокласниците работиха с лаптопи в екип и създадоха обща презентация в облака на тема „Природни картини на България“, използваха споделени ресурси и материали. На голям монитор ученици, учители и гости наблюдаваха екипната работа на трите отбора „Географи – изследователи“, „Географи – критици“ и „Географи – предприемачи“.

От две години в училището се използва G suite for Educationе – това е пакет от продукти, базирани на облак, които помагат за подобряване на комуникацията, използване на иновативни технологии от всяко място и на всяко устройство. Това позволява да се работи по-интелигентно и да се фокусира върху това, което наистина има значение. G suite for Educationе включва поща, диск, класна стая, документи, листи, слайдове, сайтове, календар и поддръжка от Google за обучение. Включването на новите иновативни методи и подходи в урочната работа повишава мотивацията на учениците, тяхната активност и внимание в час.

Попълнената от учениците в края на часа анкета за самооценка е индикатор за личната удовлетвореност от постигнатите резултати и екипната работа в облака!

Автор: А. Неделчева


 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 88 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Празник на математиката

Един различен Празник на математиката


Първокласниците от ОУ “Любен Каравелов”, по един

необичаен начин, преставиха пред своите родители и гости какво

са научили за цифрите и числата. С неподправения си артистизъм

влязоха в ролите на цифрите и разказаха незабравимата приказка

на Джани Родари за малката нула. С грейнали от радост очи и

усмивка изпяха песента за цифрите и получиха заслужени

аплодисменти. Празникът на математиката се превърна в истинска атракция

за всички присъстващи, когато бе даден старт на спортните игри,

в които решаваха задачи. Почивките между игрите се превърнаха в открит урок, в

който децата показаха завидни знания и умения, работиха в екип

и се надпреварваха кой пръв ще се справи. Преминаха с лекота и

през нестандартните и забавни задачи. В края на празника имаше математически

предизвикателства и към родителите, с които и те успешно се

справиха. Компетентното жури от петокласници едунодушно реши, че

победители са знанията и отборният дух. На първокласниците пожелаваме да са все така любопитни и

можещи. Със същия ентусиазъм да защитават името на

училището във всички състезания. Гордеем се с тях!

Автор: Илка Тотева

Декември 2018 г.


Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.