Графици и разписания Печат

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID 19

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА  ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Седмично разписание на часовете от 1 до 4 клас

Седмично разписание на часовете от 5 до 7 клас

 

ГРАФИЦИ ЗА  ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

График за контролните и класните работи  в прогимназиален етап - II срок на 2021/2022 г.

График за контролни и класни работи в начален етап - II срок на 2021/2022 г.

График за консултации с ученици през II срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с родители - втори час на класа през II срок на учебната 2021/2022 година