Прием Печат

 

Заповед на директора на училището относно прием за учебната 2022/2023

Заповед на директора относно подаване на заявления и записване в първи клас за учебната 2022/2023 година

График на дейносите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе за учебната 2022/2023 учебна година

РАЙОН