Ученически съвет Печат

 

 

Ние сме членовете на Ученическия съвет

в ОУ ”Любен Каравелов” –  град Русе (2018/2019 уч. година)

 

  1. Симона Цветелинова Иванова -2.А клас
  2. Ивайло Ивелинов Ганев - 2.Б клас
  3. Мария Георгиева Ангелова - 2.В клас
  4. Калин Орлинов Пенков - 3.А клас
  5. Божидара Йорданова Йорданова - 3.Б клас
  6. Мирослава Василева - 4.А клас
  7. Венелин Мартинов Мирчев - 4.Б клас
  8. Мартина Георгиева Пометкова - 4.В клас

 

Основната ни задача е да събираме, обменяме и популяризираме мненията и идеите на каравеловци – бивши, настоящи и бъдещи!

Нашата цел е да бъдем полезни на съучениците си и на училището, а нашите надежди са ЗАЕДНО да превърнем „най-усмихнатата сграда в града” в желана територия за всеки ученик и за всеки родител!

 

Дали това е възможно…?!?!

НИЕ сме решени да опитаме – имаме много предизвикателства, които не трябва да изпускаме; имаме подкрепата и помощта на ръководството и преподавателите ни; имаме знанията и уменията; имаме ентусиазма да се докаказваме и възможностите да реализираме мечтите си!

Ако вече сме успели да привлечем вниманието ви, то потопете се спокойно в атмосферата на нашия оптимизъм, елате с идеите си и действията си и тогава ще повярвате,че заедно можем да постигнем много.

Ученическият съвет е нужен, защото дава непосредствено участие на нас -учениците в организирането на училищния живот,  в решаването на проблеми,  пряко засягащи израстването и формирането ни като личности,  с умения и способности,  необходими за бъдещата ни реализация. На практика ученикът е този, който изпитва на гърба си последиците от един или друг прийом, разпоредба или наредба, въведени в училището. Единствено наличието на обратна връзка и то не случайна, а свободно и съзнателно конструирана – без натиск,  може да бъде позитивно-ефективна и полезна на организаторите на учебно-възпитателните структури и дейности.

Работим заедно, но понякога желанията и възможностите на малки и големи са различни, а понякога не можем да се справяме съвсем сами. Затова работим в две секции:

начална степен с педагогически консултант Илка Тотева

средна степен с педагогически консултант Елена Павлова

Ученическият съвет успешно  се вписва в училищната действителност като свързващо звено между различните  нива – партньор, съдействащ за издигане имиджа и авторитета на училището, чрез подобряване на климата и живота в него. Колкото по-голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните грижи и надежди, потребности и интереси, а училището действително да се превърне  в желана територия за всеки ученик и за всеки родител!

Повярвахте ли ни? Елате при нас – с идеите, с действията си, с ентусиазма и енергията си ..... е, ако желаете спонсорирайте някоя наша щура идея! А ние вече сме с поглед към следващото предизвикателство – някъде там...къде ли е и какво ли е то....

Дейности през тази учебна година

Нашето училище бе съорганизатор на международния конкурс по художествена и спортна гимнастика “Дунавска перла”. За първа година по инициатива на Ученическия съвет бе учредена Купа на училище „Любен Каравелов” за най-атрактивен състезател, а строгото жури бе от членовете на съвета.

Каравеловци получиха автографи от участничката в Олимпийски игри, 2012 и възпитаничка на нашето училище Силвия Митева.

В деня на приятелството, посрещнахме съучениците си с хубави думи за истинските приятели и се опитахме да създадем приятна атмосфера – чрез музика, красиви снимки и слова им показахме, че денят е хубав без агресия, без обиди и напатки.... и ние искаме дните ни да бъдат такива! В този ден приехма първокласниците в нашия отбор – ПРИЯТЕЛИ КАРАВЕЛОВЦИ, а те положиха своята първа „приятелска клетва”.

Инициативата ни „Харесвам училището си и затова го пазя” имаше за цел да накара всички да забележат колко хубаво е нашето училище след ремонтите през лятото, но ние не винаги уважаваме труда на другите, позволяваме си да рушим, да драскаме, не го пазим за да ни бъде приятно на самите нас в него. Проведената среща с ръководството и поставената  кутия за мнения и предложения даде нови идеи и поле за изява. Така се стигна до конкурса за „Най-чиста класна стая” в начална степен, който бе спечелен от ІІІА и ІІІБ класове, конкурса за коледна украса на класната стая – с победители ІІА и ІVА класове и конкурс за рисунка, която да бъде продадена с подобаваща цена на Коледния базар. Автор на спечелилото художествено произведение е Александра Василева от ІІІ В клас. Голяма част от каравеловци се включиха в благотворителната акция за събиране на книжки, игри и играчки за децата от дома в с. Стърмен, инициирана от Ученическия съвет.

Помислихте си, че се занимаваме само със сериозни неща, нали? А видяхте ли как можем да се забавляваме! Прогонихме злото, двойките, агресията с чудесен Хелуински карнавал  и „осветихме” пътя на доброто и приятелството с тиквени фенери...