Google Workspace Печат

Кратко ръководство за работа с GOOGLE CLASSROOM

Уроци за работа във виртуална класна стая

Първо вписване в Google профил

Въвеждане и употреба на Gmail от телефон

Инсталиране на Google classroom на телефон

Качване на домашна работа от телефон в Google classroom

Качване и създаване на домашна работа в Google Classroom от лаптоп или стационарен компютър

Инструкции и често задавани въпроси за работа във виртуални класни стаи

Ръководство за родители